W życiu każdej osoby może wydarzyć się taka sytuacja, że będzie ona potrzebowała pilne gotówki, jednak znaczna cześć społeczeństwa ma zasadnicze kłopoty ze swoją płynnością finansową i nie może liczyć na tradycyjny kredyt – kiedy interesujemy się takim produktem jak np. chwilówka, a nasze dane znajdują się w BIK, nie mamy szans na jego otrzymanie.

f16

Co robić w takiej sytuacji? BIK gromadzi nasze dane natychmiastowo, jeśli tylko zalegamy ze zwrotem długu, jednak już zresetowanie naszego konta w tej organizacji wymaga znacznego wysiłku – niestety nasze nazwisko będzie w BIK przez znaczny okres czasu, więc nawet po spłaceniu długu powinniśmy od razu dopraszać się o jak najszybsze jego wykasowanie. Niestety obecność w BIK skazuje potencjalnego kredytobiorcę na czerpanie z ofert firm parabankowych, które udzielają pożyczek w niewielkich kwotach dla osób będących dłużnikami – gdy jednak stale będziemy urzędowo osobami zadłużonymi, powinniśmy poszukać takiego kredytu, który będzie dla nas dostępny, a przy tym nie będzie działał na regułach lichwy.

Zazwyczaj powinniśmy zapłacić więcej za taką pożyczkę, ponieważ jesteśmy w grupie zwiększonego ryzyka i przedsiębiorstwo musi rozważać taką ewentualność, ze jednak długu nie zwrócimy. Współczesne pożyczki pozabankowe w wielu przypadkach dość słabo różnią się oprocentowaniem od rozwiązań standardowych, co nie naraża pożyczkobiorcy na to, że stanie się ofiarą czyjejś chciwości – na szczęście pożyczki pozabankowe nie są już tak niebezpiecznym zagrożeniem, jak jeszcze kilka lat temu. Trzeba mieć na uwadze, że dziś kredyty parabankowe to takie rozwiązanie, które jest tylko nieznacznie droższe od kredytu w zwyczajnym banku.

Kategorie: Pożyczki